Plan de mellora de caminos municipais de acceso a parcelas agrícolas

(25.01.2022)

Mañá, mércores 26 de xaneiro, ábrese o procedemento para a concesión das axudas que se concedan ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Para os efectos deste plan, terán a consideración de parcelas agrícolas:

- Todas aquelas parcelas en que máis do 50 % da súa superficie estea clasificada no Sixpac como de uso agrícola, entendendo como tales: terras de cultivo (terras arables, horta e invernadoiros), cultivos permanentes (viñedos, froiteiras, oliveiras…) e pasteiros (excluídos pastos arbustivos e arboredos).

- Parcelas nas que se localice unha instalación  agrogandeira.

-Parcelas incluídas na solicitude de axuda para os pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (SIXC) do ano 2021.

O código identificativo do procedemento administrativo na sede electrónica da Xunta de Galicia é o MR701E.


Prazo:  26/01/2022 - 25/02/2022


(Premer na imaxe para ler a resolución completa no DOG)

   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal