BONO ACTIVA RURAL, axuda para a posta en marcha de actividades non agrícolas en zonas rurais.

(05.07.2023)

O noso Grupo de Desenvolvemento Rural, ADERCOU, incluirá unha nova liña de axudas ao emprendemento,  o BONO ACTIVA RURAL, subvención que se encadrará dentro do Plan Leader 2023-2027, cuxa estratexia aprobou a Xunta Directiva e se presentou en asemblea, 


Co Bono Activa Rural, os emprendedores, terán la posibilidad de conseguir unha axuda de ata 18.000 €, dividido en dúas anualidades, para proxectos que conten cun plan de viabilidade técnica e económica e que se desenvolvan na área de influencia do noso GDR.

As persoas beneficiarias desta tipoloxía de proxectos son as persoas físicas, que se dean de alta no réxime de traballadores autónomos e xeren unha actividade empresarial a titulo individual,  na que alo menos cren o seu posto de traballo, a condición de que  non estivesen dadas de alta no réxime de autónomos na mesma actividade para a que se solicite axuda nos últimos anos e que opten por esta modalidade na correspondiente solicitude. 

 

Medios:


   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal