Proxecto Leader, ampliación de crédito

(26.06.2024)A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de Galicia, publica no DOG nº 123 de hoxe, 26 de xuño, a resolución de ampliación de crédito e redistribución de dos importaciones por grupos de desenvolvemento rural (GDR) e por tipoloxías de gasto, correspondiente a convocatoria de proyectos Líder (submedida 19.20 do PDR de Galicia 2014-20) para una anualidade 2024.


Podes leer una publicación completa en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240626/AnuncioO90-170624-0001_gl.html 


No que atinxe ao noso Grupo de Desenvolvemento Rural, son varios os expedientes que se verán afectados positivamente por esta nova resolución. Está previsto que se aproben  na próxima Xunta Directiva, cuxa convocatoria se formalizará mañá, 27 de xuño de 2024. 

   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal