Reunión da Xunta Directiva

O pasado xoves, día 10 de agosto, ás 9,30 horas da mañá tivo lugar a reunión da Xunta directiva de Adercou.

Dado que a 31 de marzo finalizou o prazo para proceder a admisión de solicitudes que forman parte da primeira proposta anual de proxectos, reúnese a xunta directiva presidida por Manuel Seoane Rodríguez na súa sede situada no edificio CET (Centro Empresarial Transfronteirizo) de Barbadás, para informar de todos os proxectos que a data de hoxe contan con informe favorable de Agader e que dispoñen de subvención neste ano 2017.
Os proxectos encaixan en dúas liñas diferentes, primeiro aprobáronse os proxectos non produtivos (presentados por entidades públicas e asociacións) que son proxectos que sirven para poñer en valor o rural e ofrecer mellor calidade de vida e servizos públicos.

Nesta reunión aprobse os proxectos produtivos, iniciativas privadas que apostan por crear, modernizar ou ampliar empresas no rural, todo elo conleva a creación de emprego.

O cadro orzamentario para proxectos é o seguinte:
Produtivos (2017) 402.798,91 € (2018) 189.046,55 € 
Non produtivos(2017) 203.397,46 €(2018)   69.981,76 €
 
Dentro dos proxectos presentados e que recibirán subvención por importe de 200.000 € están os adicados a terceira idade, como a creación de fogares residenciais, miniresidencias e residencias, que son unha das demandas máis solicitadas da sociedade actual tendo en conta o elevado número de persoas maiores que necesitan de apoio e asistencia no rural. Tamén a aposta pola mellora tecnolóxica e aforro enerxético, pequenas intervencións en transformación de produtos agrarios, etc.
Dada a alta demanda de proxectos vaise aprobar unha lista de reserva para proxectos que non conten con financiamento este ano pero si poidan contar cos novos orzamentos do ano que ven.
   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal