Subvencións procedemento INEGA IN418E(19.10.2023)

Subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, anualidade 2023. (Código de procedemento IN418E)


  • Proxecto de planificación enerxética de concellos ou agrupacións de concellos


_________________________________________________________________________________________________________________

  • (22.11.2023) DOUE  
  • (16.11.2023) Pregos publicados no BOP o xoves 19 de outubro e unha vez vencido o prazo de alegacións por parte dos concellos integrantes nos devanditos proxectos.


_________________________________________________________________________________________________________________

  • Modelo de PCA + PCT + Anexos

  • Informe xurídico


  • Publicación no BOP de Ourense Nº 241 de 19.10.2023


   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal