Contratos menores

  • 2024
    4º Trimestre
    3er Trimestre
    2º Trimestre 
    1er Trimestre   GDR 11 Adercou (Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense) | CET, Camiño do Pontón, 25. 32890 Barbadás | Tel. e Fax: 988 36 01 73 | gdr11@adercou.com
   Aviso legal